Cine poate beneficia de indemnizație creștere copil în 2020

Spread the love

Potrivit legislației în vigoare, în 2020 beneficiază de indemnizație crește copil persoanele, care în ultimele 24 de luni înainte de nașterea copilului, au realizat timp de 12 luni consecutiv venituri supuse impozitului pe venit şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului.
Este important de menționat că, dacă nu se îndeplinește condiția de mai sus, poți beneficia de indemnzițație crește copil și dacă: ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate ai beneficiat de indemnizație de șomaj ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani ai avut pensie de invaliditate ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii ai avut pensie de invaliditate ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

Indemnizația pentru creșterea copilului în 2020. Cum se face calculul Indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului. Totuși, chiar dacă valoarea indemnizației se calculează ca procent din media veniturilor nete, nu poate fi mai mică de 1.250 de lei și nici mai mare 8.500 de lei. Asta indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui care intră în concediu de creștere copil.


Citeşte întreaga ştire: Indemnizație creștere copil în 2020. Ce acte sunt necesare la dosar

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: