Smerenia

Spread the love

Maică a tuturor virtuților

Capabilă doar de iubire curată

Îmbrăcată în rochia nobleței

Fără de prihană

Înzestrată cu har

Binecuvântată în ceruri

Preaslăvită pe pământ

Model al bucuriei, și

unire a lui Dumnezeu cu omul

Modestă și umilă

Blândă și gentilă

Izvor al tuturor înțelepciunilor

Cale către mântuire

Rădăcină a binelui

adânc înfipt în pământ 

Sora vitregă cu mândria, rupe

lanțurile patimilor egoiste

Supusă, dar nu înjosită

Plină de bună-cuviință

Temătoare de laudă

Acoperită doar de lumină

Luptă cu patimile

Neosăndind pe cineva

Aflată ca o,

Podoabă ascunsă în inimă

Călăuză a drumului divin

Cheie pentru înnoire

În credință și evlavie

Măsurâ a izbânzilor omenești

Dâ sufletului puterea de a râvni

Speranța de neclintit, care

Întinerește întreaga ființă

În regăsirea veșnică

a propriului destin, că

smerit e omul plin de iubire, care

nu caută întâietăți,

ci dorește numai binele pentru toți

mulțumindu-se cu sine.

Aila

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: