Picături

Spread the love

Două picături de ploaie

ca două făpturi angelice

ce păreau pline de viață

umblărețe printre zări

trăiesc momente triste

odată cu trecerea timpului

hoinărind printre umbre

despoiate de tenebrele trecutului

duse fără voie

înapoi în amintiri

într-un duet sihastru

cu unduiri ușoare

pe ritm trohaic

zdrobind pământul cu foc

într-o cascadă de trăiri

și gânduri nedeslușite

de negura din picur

Scâncete în noapte

a pruncului celest

prematur îmbătrânit

înfășat cu frunze din norii

rupți de clipe

întrupat din

miliarde de picături

ce se evaporă

în perdele aburinde

de frică și spaimă

cățărat pe stânci

unde doar spiritul

rămâne agățat de-o piatră

implorând iertarea

Se aud din depărtare

tunete de suferințe

cu vuiete insuportabile

fulgere de râvnă

în arcuri de lumină

ce taie cerul pe din două

jumătăți prea pline

de speranță

Un bolero grațios de stropi

nesățioși cu jind

se mistuie-n furtună

neobservat de lume

Doamne tu ai creat totul

cerul, pământul, apa și ființa

bate tu toaca din lemn uscat

să încânte auzul mirenilor

cu sunetul dulce și înălțător

de bucurie în regăsire

rugăciune și credință

pentru îndulcirea

neputințelor firești

liniștirea sufletului

Mângăie tu Doamne

cu osteneala mâinilor

de olar priceput

sufletele rătăcite

în ceramica arsă

pune-n căni și ulcioare

mir și miere

dă chip în alură fină

din lut fertil

numai omului simplu, bun

cinstit și milos

Adu pe calea dreaptă

omul plecat din noi

și cerne gingaș

bucăți de lumină

peste picăturile

ce se scurg din

degetele aurite

peste sufletele nostre

 mângâindu-ne părul, fața, pieptul

ferindu-ne de deziluziile

din pietricele adunate

pe ulciorușul cu flori de tei

șezând în cugetare

fără

pierderea umanității

prețuind viața

din toate picăturile

egale în fața sorții

egale în calea morții

Aila

Lasă un răspuns